Edycja dokumentów

Szczegółowy zakres usług:

W ramach moich usług edytorskich oferuję przede wszystkim:

 • komputerowe przepisywanie odręcznie napisanych dokumentów (pism, prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, itp.) oraz ich edycja i formatowanie - w formacie MS Word (*.doc, *.docx) lub Open Office Writer (*.odt);

 • przygotowywanie, edycję, formatowanie tabel, wykresów - w formacie MS Excel (*.xls, *.xlsx) lub Open Office Calc (*.ods);

 • przygotowywanie, edycję, formatowanie prezentacji - w formacie MS PowerPoint (*.ppt, *.pptx) lub Open Office Impress (*.odp);

 • przygotowywanie, edycję i formatowanie schematów w formacie MS Visio (*.vsd);

 • przygotowywanie, edycję i formatowanie publikacji w formacie MS Office Publisher (*.pub);

 • przygotowywanie, edycję i formatowanie harmonogramów w formacie MS Office Project (*.mpp)

 • przygotowywanie, edycję i formatowanie baz danych i raportów w formacie MS Office Access (*.accdb) oraz Open Office (*.odb).

Jakie dokumenty przyjmuję do edycji:

Dokumenty do przepisania, edycji lub formatowania w postaci:

 • odręcznych dokumentów, notatek, rysunków;

 • skanów w formatach graficznych (np. jpg, jpeg, emf, gif, bmp, eps i wielu innych);

 • dokumentów w formacie *.pdf;

 • wszystkich formatów MS Office, Open Office, Corel.

Terminy realizacji:

Termin realizacji jest każdorazowo indywidualnie uzgadniany z Klientem.

 • White Facebook Icon

tel.: + 48 501 338 869

© 2019 by Katarzyna Pikuła. Created with Wix.com